Kategorier
Solceller

Solceller för lantbruk – en bra investering

Den som bedriver verksamhet inom jordbruket behöver ha en trygg försörjning av elektricitet till förutsägbara kostnader. Investera i solceller för lantbruk.

En lantbrukare som bedriver växtodling måste hålla sig vän med vädrets makter. För att fotosyntesen ska fungera måste regn falla vid rätt tidpunkt och i lagom proportioner. Solens strålar ska ge växterna energi och dessutom ska solen hjälpa till att torka spannmål innan en skördetröska ska göra sitt jobb på åkern. Men solen kan vara en lantbrukare behjälplig även på annat sätt. Solens strålar och ljus kan utnyttjas till att generera elektricitet.

För en företagare inom en “grön näring” som lantbruket är det viktigt att minska beroendet av fossilfria energikällor. Och då är det attraktivt att kunna producera sin egen elektricitet på gården. I ett lantbruk med djurhållning behövs stora mängder el för drift av exempelvis mjölkmaskiner och anläggningar för utfodring av kor och svin. På längre sikt får vi anta att traktorer kommer att bli batteridrivna för att minska utsläppen av växthusgaser.

Under den senaste tiden har inflation och räntor bildat en ohelig allians och stigit i rask takt. Och naturligtvis har det blivit ett gissel även för lantbruket. Inte minst har kostnaden för elenergi gått upp. Det värsta är kanske att elpriser har fluktuerat från dag till dag och timme för timme. Men kan en lantbrukare göra något åt detta?

Trygg elförsörjning med solceller för lantbruk

En enskild lantbrukare kan ha svårt att värja sig för ökade elkostnader. Den som köper sin elektricitet från det fasta nätet får finna sig i att priset i praktiken bestäms av den europeiska elbörsen. Hur priserna bestäms kan dock tyckas outgrundligt. Även om vi i vårt land har stor produktion av vattenkraft kan priserna ändå bestämmas av världsmarknadspriset för naturgas. Ett sätt för en lantbrukare att bli oberoende av yttre makter är att installera solceller på gårdens egna tak eller på outnyttjad tomtmark.

Men har vi tillräckligt med sol på våra breddgrader? Det är närmast en myt att vi har alltför lite sol i vårt land. Dessutom kan en anläggning med solceller fungera utan att solen behöver lysa från en klarblå himmel. Ljus kommer fram genom molnen och det ger tillräckligt med instrålning för att elektricitet ska genereras. I hela vårt avlånga land har vi goda förutsättningar för att producera solel och inte minst under sommarens långa och ljusa dagar.

Hur fungerar solceller? När ljus träffar en solcell uppstår spänning mellan cellens fram och baksida och genom att ansluta en kabel tas likström upp. Denna likström omvandlas till växelström via en så kallad växelriktare. Strömmen distribueras därefter till olika uttag för el i en fastighet. Energin kan också utnyttjas för att ladda batterier, där elen kan tas ut under natten eller under mörka dagar.

Investeringskalkyl för solceller till lantbruk

Emil har tagit över sin gård efter sina föräldrar. Han är en miljömedveten ung man som i största möjliga utsträckning vill befria sig från att använda el som inte är fossilfri. Gårdens lönsamhet påverkas också av stigande kostnader för elektricitet. Han ägnar flera kvällar åt att fundera över hur han ska bemästra sina problem.

“Har du aldrig funderat över att installera solceller och producera din egen el?” frågar en välvillig granne. “Du har ju bra med takutrymme på dina stallar och de skyms ju vare sig av skorstenar eller av träd”, fortsätter grannen. “Om jag vore som du skulle jag kontakta en leverantör av solceller”.

Den som lyder råd är vis och Emil kontaktar en firma som levererat solceller för lantbruk till flera gårdar i närområdet. Leverantören hjälper honom med en investeringskalkyl och givetvis får han möjlighet att besöka flera referensanläggningar.