Remissvar, inlägg i debatten och skrivelser från Fornminnesföreningen

Ystads Forminnesförening är remissinstans för vissa kommula frågor som rör plan- och kulturärenden. Här kan du läsa våra senaste svar på remisser liksom debattinlägg från föreningen. Har du synpunkter kan du maila dem till: info@ystadsfornminnesforening.se

2021-01-14

Läs skrivelsen >>
 

2021-05-27

Utökning av verksamheten vid värmeverket Anoden på fastigheterna Elektronen 12, del av Östra Industriområden 2:1, Katoden l, del av Sandskogen 2:1  samt Lamellen 10

Läs skrivelsen >>
 

Administra tor

Sidan uppdaterad:
2022-01-30

Remissvar 2015- 2020

2016-01-14
Angående detaljplan för del av Snårestad 22:14 (norr om Snårestad 22:34-36) i
Snårestad, Ystad kommun, Skåne län
Läs skrivelsen >>
 

2016-09-10
Angående namnförslag till Dammhejdan 2016
Läs skrivelsen >>

Remissvar 2011- 2015

2014-09-29
Angående detaljplan för Buskamöllan 4 och del av Buskamöllan 5 m.fl. inom stadsdelen Solbacken i Ystad, Ystads kommun, Skåne län
Dnr: 2013/853
Läs skrivelsen >>
 

2014-09-29
Angående program till detaljplan för Elektronen 12, Sandskogen 2:1 m.fl. inom stadsdelen Östra industriområdet i Ystad, Ystads kommun, Skåne län
Dnr 2013/482
Läs skrivelsen >>
 

2014-09-29
Angående detaljplan för Kvarteret Kokillen inom stadsdelen Edvinshem Ystads kommun, Skåne län
Dnr 2013/62
Läs skrivelsen >>
 

2014-08-31
Angående ”Staden Ystad 2030. Den lilla staden med de stora möjligheterna”
Samrådshandling maj 2014

Fördjupning av översiktsplanen  för Ystads kommun – för staden Ystad
Läs skrivelsen >>
 

2014-01-27
Ang. Förslag till Detaljplan för del av Göinge 1 inom stadsdelen Sandskogen i Ystad.
Läs skrivelsen >>  om E-Gigantens fastihet.
 

2013-12-03
Ang. Förslag till Detaljplan Fritiden 1 (Badhuset)
Läs skrivelsen >>
 

2013-06-17
Ang. förslag till detaljplan m m för del av  Niklas 3 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

2013-02-14
Ang. förslag till detaljplan m m för Lichton 1 m.m. i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

2012-11-02
Ang. Planprogram till Detaljplan för Gamla Staden 2:6 och 2:7 m.m. (kv. Ottiliana m.m.) i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

2012-10-05
Ang.förslag till detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m fl i Ystad tätort.
Läs skrivelsen >>
 

2012-05-05
Ang Planprogram m m för Lilla Tvären 1:4 och del av 5:1 väster om Källesjö by i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

2012-01-21
Ang Planprogram till detaljplan för Kristianstad 2 m fl inom f d Regementsområdet i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

Remissvar 2009- 2011

2011-11-29
Ang. Plan för Öja 16:17 m m i Ystad
Läs skrivelsen >>
 

12 okt 2011  Kommentar
Ang. detaljplan fr Grundström 1 m fl i Ystad.
Se också remissvar 1 febr 2011
Läs skrivelsen>>
 

12 okt 2011   Kommentar
Ang. detaljplan fr Solbacken 2:1, Sjöborondellen, i Ystad.
Se också remissvar 5 juni 2010
Läs skrivelsen>>
 

27 sept 2011
Ang. detaljplan för Kranskötaren 5, del av Svarvaren 4 m fl inom Surbrunnsområdet
i Ystad.
Läs skrivelsen>>
 

8 juli 2011
Detaljplan – del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

1 februari 2011
Program till detaljplan för del av Grundström 1 m fl på Bellevueområdet i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

 28 januari 2011
Planprogram m m för del av Sandskogen 2:1 m m, Värnpliktsparkeringen, område 11 i Ystad.
Läs skrivelsen >>
 

12 november 2010
Planprogram fr Hamnen 2:2 m fl i Yttre hamnen, Ystad kommun.
Läs skrivelsen >>
 

26 juli 2010
Förslag till Detaljplan för del av Lilla Tvären 1:3 vid Malmörondellen.
Läs skrivelsen >>
 

5 juni 2010
Ang. Planprogram för del av Solbacken 2:1 m fl, området vid Sjöborondellen, öster om Sjöbovägen i Ystad.

Se Planprogrammet: del av Solbacken 2:1 >>

Läs skrivelsen >>

Läs artikel i YA: Sockerbruket i bokform >>

Läs artikel i Skånskan: Sockerbrukets 112 år >>

 

15 mars 2010
Yttrande  över tillägg till översiktsplan 2005 för Ystads kommun
.

Läs skrivelsen >>
 


8 maj 2009
Skrivelse med önskemål om stadsarktiekt
Läs skrivelsen >>

Se även artikel i YA från 9-maj 2009 >> - Tyvärr har denna artikel utgått från webben!

I bland hjälper det - även om det tar tid.
 2012-11-12 kan man läsa i YA:
YA-loggo

... Kristina Jönsson pekar också på att kommunen dragit igång arbetet med fördjupade översiktsplaner för staden Ystad och Köpingebro.
– Jag tror att arbetet med att förverkliga dem kan bli verkligt spännande för en stadsarkitekt.
Många, inte minst Ystads fornminnesförening, har varit kritiska mot att kommunen varit utan stadsarkitekt under så långa perioder.
Tidigare rekryteringsförsök har strandat eftersom för få eller fel personer sökt tjänsten. ...  (webredaktören har gjort markeringen ovan)

Läs hela artikeln: YA-artikel-2012-11-12>>