YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

Link_button1 (2)

Foto: Lucas Gölén

tillbaka till startsidan

Extra händelser

Längre ned på sidan kan du läsa om kurser i Klostret.

känn_dina_kvarter_2012

KLicka på bilden ovan så kommer du till bildarkivet!

Sidan uppdaterad:
2020-05-30

Programverksamhet på Klostret samt utflykter våren 2020

Besök vårt arkiv >> om du vill se äldre händelser och program
Programmet i  pdf-format kan du öppna här: YF-program
Här nedan visas timade och kommande händelser. Platsen är i Klostret om inget annat sägs.
 

Bakgrunden är färgad för den närmast kommande händelsen...   Turkos för YF, grön för Sub Rosa och gul för klostret.
 


Onsdag 18 mars kl. 19.00

 

 

OBSERVERA
  att alla

YF-evenmang till och med juni är inställda

 och att alla

Klostrets evenemang t o m midsommar också är inställda.

Klostret är också stängt i midsommarhelgen.

 


Fredag 5, 12, 26 juni kl. 12.00
Visning på Klostret

Vi visar aktuell utställning. Ingen förbokning. Entré 50 kr.

Inställt!
 

 

 

 


Lördag 6 juni kl. 12.00 -16.00
Vernissage Livets väv – Vad är ekologi?

Utställningen invigs kl. 14.00. Fri entré.

Inställt!
 

     T

Administrator

YF-sigill-transp-small
Subrosaknapp1

Bilderna är oftast också länkar till mer info - klicka på bilderna! Understrukna texter kan du också klicka på för mer information.

Är du inte redan medlem i
YF - Ystads kulturhistoriska förening?
Då finns det all anledning att bli det. Till den facila kostnaden av 150 Kr/år (familjemedlem 50:-) får du mycket i utbyte!
Läs mer >>

Allmänt

Klicka på bilden nedan så ser du hela programmet

ystad_kulturkalendern_v_2020_framsida

Kurser

Aktuella utställningar

 

8 april 2017 – tillsvidare

Klostret 750 år – en historisk tidsresa

Genom texter, bilder och föremål berättar utställningen om Klostrets historia under 750 år, från etablering och uppgång till förfall och återupprättelse. Byggnaden har använts som kloster, sjukhus, spritbränneri och lagerlokal och var nära att rivas innan den restaurerades och blev bibliotek och museum. Utställningen lyfter fram klosterbyggnadens förändring och människor som satt sin prägel på den under 750 år.

pgm2018-klostret1

 

8 april 2017 – tillsvidare

På ruinens brant

Klostret var länge ett ödehus och ruin mitt i Ystad som besluts-fattarna inte visste vad de skulle göra av. Utställningen visar fotografier från Klostrets restaurering som började 1909. Fotografierna kommer från YF – Ystads Kulturhistoriska Förenings bildarkiv och är tagna av Anders Roland, Theodor Wåhlin och S. M. Marcus m.fl.
pgm2018-ruinens_brant

 

 

25 april 2020 – 10 januari 2021
Tema ekologi
Det är nu 40 år sedan Franciskus av Assisi utnämndes till ekologins skyddshelgon. Klostret i Ystad byggdes av Franciskus anhängare
och vetenskapen ekologi är kanske mer aktuell idag än någonsin. Därför uppmärksammar vi under året detta 40-års jubileum med utställningar och arrangemang på temat ekologi.
 

 

24 mars 2019 – 3 maj 2020

För 100 år sedan…

En tillbakablickande utställning med utgångspunkt från första världskrigets slut med nedslag i den tidens Sverige och Ystad. Utställningen ger även perspektiv på vår samtid.

vernissagekort-2019-03-24_för hundra år sedan

                                                                 

 

9 juni 2019 - 5 april 2020

Samuel Moses Marcus

FKlostret i Ystad visar ett urval av fotografen Samuel Moses Marcus verk. Motiven är främst stadsmiljöer från Ystad, men här finns också exempel på ateljéfoton med porträtt av bland annat August Strindberg och Elvira Madigan. Fotografierna kommer från YF - Ystads Kulturhistoriska Förenings bildarkiv. Det finns även en retrofotoateljé där du själv kan fotografera eller fotograferas mot en kuliss från Ystads teater.

 

25 april 2020 – 30 augusti 2020

Sötvatten – en värld av liv

Bild t utst-2020-04-25

Foto Johan Hammar

Utställningen har tagits fram av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med marinbiologen och naturfotografen Johan Hammar. Den bygger på fotograferat och filmat material av arter och miljöer både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige. Genom magiska foton och filmer och därtill ett antal interaktiva stationer skapar utställningen en fascination för vilka fantastiska vattenmiljöer som finns i landet. Syftet med utställningen är att öka förståelsen och kunskapen om ivhursnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten - för både människor och djur.               

 

6 juni 2020 – tillsvidare

Livets väv –
         Vad är ekologi?
Ekologi är läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. Detta samspel är som en stor väv som vi alla ingår i. Vi påverkar och påverkas av jord, vatten, luft och andra levande varelser. Tillsammans med konstnärer, Ystad kommuns ekolog, samt Marietorps naturskola utforskar vi denna allomfattande och fantastiska Livets väv.