YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

Produkterknapp1 (2)
Link_button1 (2)

 Sidan uppdaterad
   2020-12-03

 

Ystadiana

Ystadiana 2007Ystadiana 2011

Årsböcker
Ystads Forminnesförening har under namnet Ystadiana producerat årsböcker sedan 1967. Dessa trycks i en begränsad upplaga och kan beställas i samband med betalningen av årsavgiften.  Vissa av årsböckerna kan även köpas i receptionen i Klostret eller beställas genom att ringa 0411-577 859 alternativt skicka  e-post till: info@ystadsfornminnesforening.se

Personregister för Ystadiana
För alla årsböckerna finns ett personregistersom innehåller referenser till samtliga personnamn i böckerna. Detta register är uppdelat i fem delar vilka du kan läsa genom att trycka på knapparna nedan:

PDF nedladdningsknapp1

PDF nedladdningsknapp2

PDF nedladdningsknapp3

PDF nedladdningsknapp4

PDF nedladdningsknapp5

 

YF - Ystads kulturhistoriska förenings

        (Ystads Fornminnesförenings)

                          produkter

 

Övrigt

Fornminnesföreningen har ett antal andra skrifter och böcker att erbjuda. Dessa kan köpas i Klostret

Lista över YFs utgivna skrifter

Lista över alla av Ystads Fornminnesförening utgivna skrifter och i de flesta fall med innehållsförteckning

 
.PDF nedladdningsknapp

 

 

Besök gärna vårt bildarkiv!

känn_dina_kvarter_2012

Här finner du bilder av Ystad, dess innevånare och saker från en svunnen tid. De flesta bilderna är tagna av kända ystadsfotografer och är tillgängliga för eget bruk.

OBS! om du vill publicera bilder ur arkivet måste du köpa tillstånd från Ystads Fornminnesförening. Kontakta i så fall vår handläggare via e-post: info@ystadsfornminnesforening.se eller  ring telefon: 0411 - 577 286.

PDF nedladdningsknapp

<< Se böckerna här

För närvarande kan böcker och andra skrifter från Fornminnesförening beses och köpas i receptionen i Klostret.

Medlemmar kan också beställa genom att ringa till Fornminnesföreningen, tel 0411 - 577859.

Vintern när  svenskarna eldade upp Ystad”
av Gert Jeppson
kan köpas i Klosterkassan för 150 kr (medlem 100 kr)
 

Vintern_då_svenskarna-s
YF-sigill-transp-small

En av Fornminnesföreningens klenoder:

Ystadstillverkade Cederholms ångbil, vagn nr 2, årsmodell 1894.

Finns att beskåda på Militärmuséet på regementsområdet.

Cederholm-IMGP1037

Bilen skänktes år 1915 till Ystads Fornminnesförening och har på senare år visats i Johannamuseet i Skurup. Där har den vårdats och mått väl under många år men återkommer till Ystad och visas i Militärmuseet på regementsområdet.

Återinvigningen av bilutställningen i Ystad var den 23 juni 2013 kl 12

   

De senaste årens Ystadianor

Ystadiana 2020
”Peter Boisen”
Dansken som präglade Ystad.


YD-2020-Front-m1

Ystadiana 2020

Peter Boisen. Dansken som präglade Ystad av Ivo Holmqvist.

Under senare hälften av 1800-talet var många danska arkitekter som fått sin utbildning vid Det Konglige Danske Kunstakademi i Köpenhamn verksamma i Skåne och angränsande landskap. De flesta återvände till hemlandet efter fullgjorda uppdrag, men en av dem som blev kvar i Sverige var prästsonen PETER BOISEN (1836-1908) från Lolland. Han såg tidigt till att skaffa sig gedigna byggnadstekniska kunskaper, och han orienterade sig i arkitekturhistorien under skickliga lärares ledning.

I nästan femtio år var han verksam i Skåne, från 1868 som Ystads förste stadsarkitekt. Samtidigt var han en sträng och fordrande ritlärare vid stadens läroverk och vid Mandelgrens slöjdskola. Han var verksam i en expansiv epok där influenser från många olika stilar satte sina spår på byggnader av varierande slag, så också på dem han ritade: industrier, hyreshus och privatvillor, kyrkor och kapell, järnvägsstationer, affärsbyggnader, sjukhus och allmännyttiga asyler, och en rad officiella byggnader, som tings- och rådhus och inte minst en spektakulär teater. I Ystad ersatte han den äldre, osunda korsvirkesbebyggelsen med gediget byggda hus; tack vare honom blev den en stenstad.

Litteraturen om den mångsidige och ständigt verksamme Boisen har hittills varit sparsam. Peter Boisen. Dansken som präglade Ystad berättar inledningsvis om hans danska släkt och svenska familj och om hans många landsmän som var verksamma öster om Öresund i kortare och längre perioder, därefter om det stora antal byggnader i och utanför Ystad som Boisen signerade. I slutet av boken redogörs för tidens förödande stadsbränder och för hus som rivits. Äldre fotografier har lånats från Ystads kulturhistoriska förenings arkiv, originalritningar liksom två stadskartor från Ystads innehållsrika stads- och byggnadsarkiv. Övriga bilder är nytagna.

IVO HOLMQVIST, professor emeritus i skandinavistik vid Universiteit Gent, Belgien, har tidigare i serien Centrum för Öresundsstudier redigerat böcker som samlat svenska synpunkter på H.C. Andersen och Karen Blixen. Sin kännedom om Peter Boisens liv och verk har han skaffat sig när han bott på olika adresser i Ystad.

 

Ystadiana 2019
”Samuel Moses Marcus”
Fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad.


 

Yd-2019-omslag-framsida

Ystadiana 2019 Samuel Mosas Marcus. Fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad
I Ystads Fornminnesförenings fotoarkiv finns stads- och porträttbilder från 1840-talet och framåt. Många av bilderna från tiden 1865–1920 har tagits av kunglige hovfotografen Samuel Moses Marcus. Hans Ystadsfotografier är en viktig dokumentation av en stad i förändring. Samma år som han etablerade sig i Ystad, påbörjades byggandet av Östra Förstaden och första delen av järnvägen mot Eslöv invigdes; två stora händelser som påverkade Ystads utveckling. Samuel Moses Marcus var även en populär ateljéfotograf. Många Ystadsbor och andra återkom till honom när de ville bli fotograferade. I Ystadiana 2019 visas ett urval av hans

dokumentation av Ystad, liksom en del ateljéfotografier.

 

!

Ystadiana 2018
”Gå i Kloster!”
Glimtar från 25 års museihistoria.


yd_2018Läs och njut av Håkan Nilssons fantastiska förmåga att återberätta sina minnen från ett långt “klosterliv”...

Boken finns att köpa i receptionen i Klostret!

Ystadiana 2017
“Grabrodre Kloster
Klostret i Ystad 750 år”

För 750 år sedan, 1267, grundlades klostret i Ystad. En grupp franciskaner, eller gråbröder som de ofta kallats, gavs möjlighet att etablera sig i den då framväxande staden...Omslag Ystadiana 2017
Så inleds baksidestexten till 2017 års Ystadiana, som ägnas helt klosterjubileet och ger genom sju artiklar en exposé över väsentliga delar av klostrets historia.

Ystadiana 2016
”Den högst originella
fröken Charlotte Berlin”

Ur baksidestexten:
Att ge en heltäckande bild av Charlotte Berlin och hennes liv är svårt med de knappa uppgifter som finns om henne, men bokens skribenter gör ett försök genom att presentera henne med olika utgångspunkter och under olika teman.Ystadiana-2016-CB-framsida Förhoppningen är att den sammantagna läsningen avslöjar lite mer om den starka, begåvade, säregna, mytomspunna och högst originella fröken Charlotte Berlin.

 

 

Ystadiana 2015
”Handbok över gamla Ystad”

beskriver den gamla byggnationen, dess ägare och byggherrar. Dessutom får gatunamnen sin egen historia berättad..
Ystadiana 2015


Boken är en omarbetad och modern upplaga av den gamla handboken som kom ut senast 199
3

Ystadiana 2014
Himmelskt vackert – vävnader från Österlen
Boken är skriven i samband med utsällningen med samma namn på Klostret.Ystadiana2014-nyheter

Klicka på boken för att läsa författarlista och baksidestexten!

Se YAs artikel>>

Se SkD artikel>>
 

Ystadiana 2013
“Ystads historia i kartor”

Y2013-omslag-p1

Ystadiana 2013 Ystads historia i kartor
En resa under 600 år

Ystad har haft stor betydelse för Skånes utveckling ända sedan 1200-talet. Stadens historia är väl dokumenterad, men en framställning av dess geografiska bild genom tiderna har saknats. I Ystads historia i kartor finns denna bild samlad och genom ett unikt kartmaterial berättas stadens historia under sexhundra år.

Den äldsta kartan är från 1427 och det är då som Ystad finns omnämnt på en karta för första gången. Kartans upphovsman är den kände danske kartografen Claudius Clavus. Därefter följer knappt hundra olika kartor som visar stadens utveckling, eller tänkta utveckling, under nästan sexhundra år. De vackra kartorna är många gånger helt unika och har aldrig tidigare visats för en större publik. Den sista kartan är en översiktsplan från 2005 och boken avslutas med en flygbild från 2013.

Ystads historia i kartor är den ultimata boken för alla som är intresserade av stadens roll i historien men även för alla som fascineras av Kartor.

Ystads Fornminnesförening –
    Historiska Media

Ystadiana 2012
”Ystads Klosterträdgårdar och gråbröderna under medeltiden”

av Barbara Johnson Kihlman
och
Lucas Gölén
Finns  att hämta eller köpa i Klostrets reception ystadiana-2012-front-150

Boken är skriven till minnet av Klosterrenoverin gens färdigställande 1912.
Klicka på boken för att läsa baksidestexten!

Ystadiana 2011
”Hantverkare och Företagare i Ystad 1847–2011”

om Hantverksföreningens i Ystad historiaYstadiana 2011 är gjord i samarbete med Hantverks- föreningen.

Ystadiana 2010
...tacka vet jag bruket

Sockerbrukets i Köpingebro historia Årsbok_2010_w-smberättad av
Mats Greiff
och
Jan Thorsson

Ystadiana 2009
 “Fotograferna i Ystad”


De äldsta fotograferna och deras teknik och alster beskrivs av Hans Permbo.Årsbok_2009_w_sm

Boken finns fortfarande att köpa i Klostrets reception, liksom de flesta av övriga böcker på denna sida.

Ystadiana 2008 
“Makten och Heligheten”

db_Ystadiana 2008
Precis som Rom skapades inte Ystad på en dag. Den stads-
utveckling som en gång började pågår än i dag.

 

 

 

Annat som du kan köpa från YF  i klostrets reception

2019-07-22

         ---  Mordet på klostret ---

Läs om det mystiska mordet på Klostret i Ystad

 

Universitetslektorn, författaren, ansvarige utgivaren och redaktören för kulturskriften Ale, Gert Jeppsson, lämnade över en gåva till YF- Ystads Kulturhistoriska förening!

Gert_Jeppsson_o_Pax-2019-07

-I senaste upplagan av Ale, som nu finns  tillgänglig på Klostret i Ystad, skriver jag om mordet på Klostret i  Ystad på 1300- talet, berättar Gert Jeppsson!

För första gången kan vi nu läsa om det mystiska mordet på Klostret i Ystad som inträffade på 1300-talet!

Ystad har fått sin eget klostermysterium!

Ett olöst mordfall från mitten av 1300-talet med två frälsemän inblandade och Klostret som mordplats! Gert Jeppsson  är nu närmare en lösning av det gamla mordet!

Detta nummer av
Ale, historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, finns nu liksom ett antal andra nummer av tidskriften att köpa i receptionen på Klostret!

Behållningen tillfaller YF - Ystads kulturhistoriska förening!