YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

Övriga böcker som kan köpas i Klostrets reception eller beställas hos Ystads Fornminnesförening -se kontaktsidan.

2019-07-22

 

         ---  Mordet på klostret ---

Läs om det mystiska mordet på Klostret i Ystad

 

Universitetslektorn, författaren, ansvarige utgivaren och redaktören för kulturskriften Ale, Gert Jeppsson, lämnade över en gåva till YF- Ystads Kulturhistoriska förening!

Gert_Jeppsson_o_Pax-2019-07

-I senaste upplagan av Ale, som nu finns  tillgänglig på Klostret i Ystad, skriver jag om mordet på Klostret i  Ystad på 1300- talet, berättar Gert Jeppsson!

För första gången kan vi nu läsa om det mystiska mordet på Klostret i Ystad som inträffade på 1300-talet!

Ystad har fått sin eget klostermysterium!

Ett olöst mordfall från mitten av 1300-talet med två frälsemän inblandade och Klostret som mordplats! Gert Jeppsson  är nu närmare en lösning av det gamla mordet!

Detta nummer av
Ale, historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, finns nu liksom ett antal andra nummer av tidskriften att köpa i receptionen på Klostret!

Behållningen tillfaller YF - Ystads kulturhistoriska förening!