YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

YFknapp1 (2)
Link_button1 (2)

2019-05-24

program-titel

Medlemskap

 

Ystads kulturhistoriska förening är vårt nya namn på Ystads Fornminnesförening, som dock förblir föreningens firma (=officiella namn).

Föreningen  vänder sig till alla med ett historiskt intresse, unga som gamla. Föreningen utgör också ett ankare för ystadbor i förskingringen.

 

 

Fördelar med medlemsskapet

Som medlem får man:

  • fritt inträde till Klostrets egna utställningar samt vissa av föreningens arrangemang 
  • rabatt vid specialarrangemang
  • fri föremålsbedömning av museets tjänstemän efter särskild överenskommelse och tidsbokning, telefon 0411 57 77 17.
  • utskick av programverksamhet och övriga arrangemang
  • köpa årsboken till reducerat pris
  • köpa tidigare årsböcker i mån av tillgång till lägre pris

 

 

 

Vad bra - Hur blir man medlem?

Medlem blir man genom att anmäla sig på telefon 0709 457 908.

Se kontaktinformation också här>>

 

Det går också bra med E-post till: info@ystadsfornminnesforening.se

Bankgiro: 890-2868
 

Föreningens postadress är:

Hospitalsgatan 4, 271 34 Ystad.

Besöksadress är Klostret, S:t Petri Kyrkoplan, Ystad.
 

Vad kostar det?

Årsavgiften är 150 kr. (familjemedlem betalar 50 kr.)
 

Årsboken Ystadiana

Priset för årsboken Ystadiana 2018 är
 350 kr.
Som medlem betalar du endast 200 kr.

Önskar du den hemsänd tillkommer 72 kr för hantering och porto.

 

Administrator

YF-logo-transp

Om

Ystads kulturhistoriska förenings webbplats

 

På denna webbplats kommer Du att kunna finna mycket information om Ystads kulturhistoriska förening (Ystads Fornminnesförening) och dess verksamhet. Verksamheten omfattar utställningar och föredrag, utflykter och visningar med historisk anknytning samt dokumentering av Ystads historia bland annat genom utgivande av skrifter.

Här kommer Du också att se föreningens program och nyheter. Om Du är medlem kommer Du också att kunna beställa de produkter, främst skrifter, som föreningen tillhandhåller.

För sökning kommer att finnas listningar över utgivna böcker med innehållsförteckningar, dokumentation över föreningen, litteraturförteckningar och utvalda uppsatser.

Här kommer man också att kunna titta i föreningens samlingar och arkiv för att få bilder och uppgifter om föremål som kan vara av intresse i olika sammanhang, t ex vid datering av egna föremål.

Välkommen till
Ystads kulturhistoriska förening