YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

Nyheterknapp1 (2)
Link_button1 (2)

2019-05-24

Bilderna är oftast länkar till andra platser - klicka därför gärna på dem för mer information

Föreningsnytt

 

Länkar till föreningsnyheter
Uppdaterad 2018-11-19

  • Nu har nyhetssidan gjorts om för att endast visa nyheter som berör föreningen eller dess medlemmar. Nyheterna kommer att rensas efter hand och presenteras med ett datum för införandet. Hur länge de blir kvar beror på aktualiteten hos det som presenteras. Påminn gärna via e-mail om ni ser något för gammalt eller om ni vill ha in information på denna sida.
  • Mejla önskemål om innehållet till:
    admin@ystadsfornminnesforening.se
  • Mejla direkt till vår ordförande:
    ordf@ystadsfornminnesforening.se
    Läs mer >>

 

2019-03-08

 

   ---  Utsänt meddelande ---

till de av våra medlemmar,
som har angivit e-post-adress

 

Kära medlem!

Välkommen till vårt årsmöte den 17 mars 2019!

Välkommen också till ett nytt namn på föreningen:


Ystads kulturhistoriska förening


Med detta nya namn presenterar vi oss i fortsättningen, men vårt officiella (rättsliga) namn förblir Ystads Fornminnesförening tills vidare. Vi kommer inte heller att ändra hemsidans adress,
www.ystadsfornminnesforening.se.
Med det nya namnet vill vi ge ett modernare intryck och bättre spegla verksamheten. Namnbytet är ett resultat av vår nyligen gjorda medlemsundersökning där vi fick in 179 svar. 98 svarade ja till bytet och 75 nej samt 6 spelade ingen roll.

Medlemsundersökningen gav även svar på att de flesta medlemmar kan tänka sig att årsboken kommer ut vart annat år istället för varje. 125 svarade ja och 46 nej samt 8 vet inte. Vår ambition är fortfarande att boken ska komma ut varje år.

Vi är naturligtvis mottagliga för fler förslag och synpunkter, så hör gärna av dig.


Med vänlig hälsning
Styrelsen för Ystads kulturhistoriska förening

 

 

2018-11-19

 

---  OBS!    Nu också Swish    OBS!  ---
 

YF har nu också infört Swish-betalning för de som önskar använda denna metod.

För göra en Swish-betalning till YF använd som:

- Mottagare nummer 123 510 55 23

- Meddelande ert medlemsnummer (finns på  medlemskortet).

Komplettera gärna meddelandet helt kort med vad betalningen avser  t ex:

- datum för bevistat eller förbetalt evenemang,

- ordet bok (eller med årtal om det är en tidigare Ystadiana, t ex 2019)

- ordet avgift om det gäller medlemsavgift eller familjemedlemsavgift.

 

 

Vi tackar på förhand för denna information som i hög grad underlättar vårt bokföringsarbete. 

 

Här kan du se hur du kommer igång med Swish>>

 

före 2018

 

Här är en användbar länk till Riksantikvarieämbetets bildregister:
 

kringla-RAÄ-logo


Prova på genom att trycka på kringlan!

 

 

 

 

 

 

2018-11-19

Programmet för våren 2019 -  kan  hämtas gratis på Klostret i slutet av december

- men som medlem får du det också hemskickat!

 

Böcker

 

Beskrivning av våra utgivna böcker återfinner du nu under Produkter>>

YF-logo-transp

Samlingarna