YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

Nyheterknapp1 (2)
Link_button1 (2)

2019-07-22

Länkar till föreningsnyheter
Uppdaterad 2019-07-22

  • Här visas nyheter som berör föreningen eller dess medlemmar. Nyheterna kommer att rensas efter hand och presenteras med ett datum för införandet. Hur länge de blir kvar beror på aktualiteten hos det som presenteras. Påminn gärna via e-mail om ni ser något för gammalt eller om ni vill ha in information på denna sida.
  • Mejla önskemål om innehållet till:
    admin@ystadsfornminnesforening.se
  • Mejla direkt till vår ordförande:
    ordf@ystadsfornminnesforening.se
    Läs mer >>

 

Föreningsnytt

 

Böcker

 

2019-07-22

 

         ---  Mordet på klostret ---

Läs om det mystiska mordet på Klostret i Ystad

 

Universitetslektorn, författaren, ansvarige utgivaren och redaktören för kulturskriften Ale, Gert Jeppsson, lämnade över en gåva till YF- Ystads Kulturhistoriska förening!

Gert_Jeppsson_o_Pax-2019-07

-I senaste upplagan av Ale, som nu finns  tillgänglig på Klostret i Ystad, skriver jag om mordet på Klostret i  Ystad på 1300- talet, berättar Gert Jeppsson!

För första gången kan vi nu läsa om det mystiska mordet på Klostret i Ystad som inträffade på 1300-talet!

Ystad har fått sin eget klostermysterium!

Ett olöst mordfall från mitten av 1300-talet med två frälsemän inblandade och Klostret som mordplats! Gert Jeppsson  är nu närmare en lösning av det gamla mordet!

Detta nummer av
Ale, historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, finns nu liksom ett antal andra nummer av tidskriften att köpa i receptionen på Klostret!

Behållningen tillfaller YF - Ystads kulturhistoriska förening!

 

2018-11-19

 

---  OBS!    Nu också Swish    OBS!  ---
 

YF har nu också infört Swish-betalning för de som önskar använda denna metod.

För göra en Swish-betalning till YF använd som:

- Mottagare nummer 123 510 55 23

- Meddelande ert medlemsnummer (finns på  medlemskortet).

Komplettera gärna meddelandet helt kort med vad betalningen avser  t ex:

- datum för bevistat eller förbetalt evenemang,

- ordet bok (eller med årtal om det är en tidigare Ystadiana, t ex 2019)

- ordet avgift om det gäller medlemsavgift eller familjemedlemsavgift.

 

 

Vi tackar på förhand för denna information som i hög grad underlättar vårt bokföringsarbete. 

 

Här kan du se hur du kommer igång med Swish>>

 

före 2018

 

Här är en användbar länk till Riksantikvarieämbetets bildregister:
 

kringla-RAÄ-logo


Prova på genom att trycka på kringlan!

 

 

 

 

 

 

2018-11-19

Programmet för våren 2019 -  kan  hämtas gratis på Klostret i slutet av december

- men som medlem får du det också hemskickat!

 

Beskrivning av våra utgivna böcker återfinner du nu under Produkter>>

Årets bok 2019

“Samuel Moses Marcus”

finns nu att köpa respektive hämta i receptionen på Klostret!

YF-logo-transp

Bilderna är oftast länkar till andra platser - klicka därför gärna på dem för mer information

Samlingarna