YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y

Kontaktknapp1 (2)
Link_button1 (2)

2019-05-25

Välkommen till oss

Ystads Fornminnesförening bildades 1907 och har sedan dess betytt mycket for Ystads bevarande. Föreningen enga- gerar sig aktivt i kulturmiljöfrågor och utgör remissinstans for byggnads- och miljöfrågor i Ystads kommun. 
År 2019 bytte vi namn till
YF - Ystads kulturhistoriska förening
Läs mer >>


Kontakt: info@ystadsfornminnesforening.se

YF-logo-transp

Kontakt- och postadress
Ystads Forminnesförening
Hospitalsgatan 4
271 34 Ystad

Organisationsnummer
848000-3402

Bank och bankgiro:
Handelsbanken, Ystad
Bankgiro:  890-2868  (för inbetalning av medlemsavgifter och andra betalningar)

Swish
Mottagare:
   123 510 55 23
Meddelande:
Medlemsnummer samt datum för event / bok (årtal) /avgift
                                                        (Ange ett av alternativen.)

e-post:
info@ystadsfornminnesforening.se

Kontakt:
YFs handläggare Annika Jönsson
Telefon:
0411-577 286 / 0411-577 655 / 0709-457908

Besöksadresser:
Klostret
, St Petri Kyrkoplan, Ystad.

Klostret finns i centrum vid S:t Petri kyrkoplan, se karta Klostret

Telefonnummer till receptionen i klostret är: 0411 57 72 86

Kulturmagasinet med samlingar kan efter överenskommelse besökas på regementsområdet, se karta Björnstjernegatan 16.
Kontakt för visning: telefon 0411 57 77 17 

 

Ystads kulturhistriska förenings
 (Ystads Forminnesförenings)
styrelse verksamhetsåret 2019

Ordförande
Per-Axel Sjöholm

v. ordförande
Ronny Nielsen

Kassaförvaltare
Kjell Lugnér
Tel 0411 260345 / 0703 978102

Sekreterare
Viveka Paulsson

Handläggare och kontaktperson
Annika Jönsson, adjungerad
Tel 0411-577 655 / 0709-457908

Intendent
Museichef, Klostret
Sebastian Goksör
Tel 0411-577 283


Övriga ledamöter:

Staffan Björnberg

Bo Lönnerblad

Björn Bjelke-Holtermann

Marie Juhlin

Agneta Norrman (Sub Rosa)

Inger Christell (Sub Rosa)