YstYF - Ystads kulturhistoriska förening Y


 

YF-arkivet

Ystads Fornminnesförenings
arkivsidor

Årliga arkivsidor återfinnes genom att  klicka på årtalen nedan

2008-2009   2010 - denna sida

 

Skrifter

Ystads Fornminnesförening har producerat en rad skrifter genom åren utöver de återkommande årsböckerna. Många av dessa innehåller uppsatser av hög kvalitet och dessa kan nu sökas via innehållsförteckningen för resp skrift.

De flesta årsböckerna liksom en del av de fristående skrifterna har också ett stort intresse för forskning och historiebeskrivning.

En lista över YFs alla skrifter kan du se här: Skrifter 1907-20>>

 

Evenemangsarkiv

Detta arkiv startar dec 2008 och kommer att innehålla händelser som annonserats på yf webbplats.
 

2010-03-03 kl 18.00
Ystads  Fornminnesförenings
Årsmöte

Läs mer på medlemssidorna! Logga in högst upp till höger på den  här sidan.


YA  ARKEOLOGISKA METODER
Föreläsning av arkeolog Lars Jönsson
Entré 50 kr. YF-medl. 25 kr, OBS! YF-medlemmar GRATIS i samband med  deltagande i Årsmötet!
 

2010-03-08 kl 19.00
Ca kl.19.00  föredrag
Min trädgård”€ med Sanna Töringe.

Klostret med
Ystads trädgårdsförening SUB ROSA

Entré 50 kr. Sub Rosas medl. fri entré

2010-05-09 kl 13:00
Invigning av bronsfiguren ”Längtan” som  monterats på en natursten  och placerats i en av planteringarna på Klostrets östsida.

“Längtan” har gjorts av Ivar Ålenius-Björk och har donerats till YF av Rune Skarvik och hans hustru.

Längtan - av I Ålenius-Björk   DSC08893_lw

 

2010-05-09 kl 14:00
Invigning av utställningen Klosterköken i korsgången.
Vernissage av utställningen 12- 16.
 

2010-08-29 kl 15.00-17.00
Arkeologidagen
uppmärksammas vid Klostrets rosarium med föredrag av arkeologerna Anders Olsson, Lunds Universitet, Lars Jönsson, Malmö Högskola och Johan Wallin, YF och Universitet i Roskilde.

Ett arrangement av Riksantikvarieämbetet.

 

2010-09-01 kl 19:00
Ystadsprofiler
Föredrag av Bosse Lasson om och kring hans bok med samma namn.
Klostrets hörsal.
 

2010-09-29 kl. 19.00
Etikkväll: Är god moral alltid lönsam?
Hugo Jönsson, direktör och grundare av Polykemi och Bengt Ståhl, internationell affärsman och innovatör diskuterar.
Samtalsledare Gert Nilsson.
Samarr. med Ystads församling.
 

2010-10-03  kl 10.00 - 14.00
Jakten på en borg
Ytinventering i fält med ledning av vår egen borgmästare, arkeolog Johan Wallin:
Söndagen den 3:e oktober kommer Ystads fornminnesförening att göra en forskningsinsats rörande Ystadområdets medeltida historia. Vi kommer förhoppningsvis via fältstudier att finna spår efter en medeltida borg och mölleanläggning vid den gamla sockengränsen mellan Hedeskoga, Öja och Bromma. Enligt äldre folktraditioner skall det här ha funnits en medeltida borg - eller huvudgård. Prästrelationerna från 1730 berättar följande om platsen:
    "På östra sidan af Byn Folkestorp har warit en gammal herregård, med fästning och wallar, som      rudera uthwijssa kallad Hulljer, waraf ännu åkren har sitt namn; owisst hwem then ägt eller bebodt  hafwer".
Möjligtvis kan borgen under medeltiden ägts av någon av adelssläkterna Hollunger, Porse, Galen eller av ärkebiskopen i Lund. Vi kommer även att besöka kyrkan i Hedeskoga, för att se hur adeln under medeltiden manifesterade sin makt i kyrkobyggnaderna.
Ni är välkomna för fältstudier, medtag egen lunch, varma kläder och stövlar.”

Bussutflykt med samling utanför Klostret  kl 10. Återkomst ca kl  14.
Medtag gärna matsäck, se ovan.
Anmälan senast 27 sept till Klostrets reception eller info@ystadsfornminnesforening.se.

Deltagareavgift 50 kr för medlem, 100 kr för övriga

2010-10-12 kl. 19:00
Föredrag med Ann Heberlein med temat
 ”Gott och ont”
Klostrets hörsal
I samverkan med Malmö opera
 

2010-10-20 kl 19:00
Vad gör en antikvarie på byggnadskontoret i Ystad?
Byggnadsantikvarie Inger Thorstensdotter Åhlin
I samverkan med Klostret i Ystad
Klostrets hörsal
Fri entré för medlem, 50 kr för övriga.

2010-10-25 - 26
Borgforskarseminarium
Dansk-skånsk forskningssamverkan mellan universitet och museer.
För mer info ring:
Klostrets reception 0411-57 72 86
OBS - endast för inbjudna.

 

2010-11-03  kl 19.00
Etikkväll
Samtalsledare Gert Nilsson.
Samarr. med Ystads församling.
 

2010-11-28
Tradionsenligt
Julstök på Klostret
kl 13 -18
 

Administrator

YFs resor för medlemmar 

Utställningar som har ägt rum


 

24 januari - augusti                  
Hem ljuva hem...                 
Utställning med  föremål ur         Ystads Fornminnesförenings      samlingar.                             
Läs mer >>
 

3 april - 8 januari 2009. 
Porträttfotograf Greta Andersson, 60-70-talets brudpar
i KB - Klostrets Bakficka och fotogalleri.

                                   Greta A 1967 i butiken webb

12 juni - 27 juni
Hjärtekviltarnas lappteknik
I samarrangemang med Ystads Köpmannaförening i samband med kampanjen mot  prostatacancer.

Läs mer >>
 

31 maj 2009 - april 2010
Fotograferna i Ystad

OBS! Förlängd tid!

Fotograferna-2009

 


7 februari -12 september
Ystaprofiler
Fotoutställning av Bosse Lasson.
Klostrets bakficka.

 


9 maj - augusti
Klosterköken -
nyhetsspridare av
mat, medicin och nya grödor
Utställning i Korsgången


T o m 27 mars 2011
Makten och heligheten
Klostrets och Ystads medeltida historia.

Läs mer >> 


T o m 27 mars 2011
En söt historia
En utställning om Köpingebro sockerbruk
 

 T o m 17 mars  2011
1960-talets Ystad
Färgfoton av Sven Bergman.
 

2010-04-21 kl 09.00 från Ystad

Utflykt till Lund, Historiska Muséet - heldag

Utflykt till Lunds  Universitets Historiska Museum.
Vi kommer att få en rundvisning på  museets fyndarkiv där huvuddelen av de arkeologiska fynden från  Skåne förvaras och är tillgänglig för forskning. Det är alltifrån skelett, keramik, vapen och båtar. Vi kommer även att få se en  del av de arkeologiska fynd som gjorts i Ystad, såväl från  medeltiden som från järnåldern.

Ur  fyndarkivet:

luhm_DSC5115-xs
Delar av en kam från kvarteret Christina 2
luhm_DSC5116-xsKakelskärva från kvarteret Ziska 5

Utflykten till Lund 2010-04-21.

  1. Vi samlas i  Ystad utanför Konstmuseet i hörnet av S:t Knuts torg och Lingsgatan  strax före kl 09:00. 
  2. avfärd kl  09:00 prick med buss till Lunds historiska museums magasin på  Gastelyckan i Lund .
  3. besök på  magasinet 10:30 - 12:00.
  4. avfärd med  bussen till Kulturens restaurang, där vi äter lunch på egen bekostnad (dagens 79 kr)
  5. därefter besök  på Kulturen eller Historiska museet (OBS inträdesavgifter) eller efter  eget val
  6. ca kl 14:30  återfärd med bussen (Sydbuss) till Ystad dit vi kommer ca kl 16.

Pris för deltagande inkl  buss- resan är 150  kr/person för medlemmar  och 200 kr/person för övriga.

Anmälan  med förinbetalning via bankgiro/plusgiro eller i Klostrets  reception.  
Övriga upplysningar genom
Elinor Holstein-Krag,
tel: 0411- 12172.

YFs bankgiro: 890-2868
YFs plusgiro: 388776-7
Glöm ej namn och ändamål!

 

 

 

YF-sigill-transp-small

Bilderna är oftast också länkar till mer info - klicka på bilderna! Understrukna texter kan du också klicka på för mer information.

Arkivlänkar

YF och Klostrets Årsprogram
 2007 - broschyr

YF program 2008

YF program 2009, vår

YF program 2009, höst