Ystads Fornminnesförenings skrifter

Innehållsförteckning

 

I                MINNESSKRIFT  1907 – 1917

(1917)                    Porträtt av föreningens hedersledamöter och styrelse

                     Heribert Brag:  Ystads Fornminnesförening 1907 – 1917

                     Hjalmar Lindroth:  Om namnet Ystad

                     Folke Hansen:  Herrestads härads fasta fornminnen

                     Oscar Montelius:  Stenskeppet vid Kåseberga

                     Nils Wimarson:  Gråbrödraklostret i Ystad

                     Ewert Wrangel:  Altarskåpet från Ystads klosterkyrka

                     Theodor: Wåhlin:  Mariakyrkans i Ystad byggnadshistoria

                     Otto Rydbeck:  Predikstolen i Ystads Mariakyrka

 

 

II                   FÄSTSKRIFT tillägnad landshövdingen greven Robert de la Gardie

(1918)          på hans 60-årsdag den 7 augusti 1918

                     Nils Wimarson:  Ystad mot slutet av danska tiden

 

                                       MEDDELANDE FRÅN YSTADS FORNMINNESFÖRENING

(1928)                    NOVEMBER  1928

                     J.G. Carlsson: Hamnfynden i Ystad 1868 – 69

                     Medlemsförteckning

 

                                       MEDDELANDE  FRÅN YSTADS  FORNMINNESFÖRENING

(1929)                    NOVEMBER  1929

                     Medlemsförteckning

                     Egil Lönnberg:  En stenåldersplats i Ystads Sandskog

                     Gustaf Lindgren:  Renässansdekorationen vid de skånska 1500- och 1600-talsslotten

 

 

III                  MINNESSKRIFT  1907 – 1932

(1932)                    Fornminnesföreningen i Ystad 1907 – 1932

                     Karin Kock: Självbiografiska anteckningar av Gustaf Aulin med inledning och personregister

                     F.W. Grönwall:  Minnen från Ystad under 1800-talets första del av Carl Ludwig Wilkens med personhistorisk och topografisk kommentar samt släktnamnsregister

 

 

                   SKRIFT TILLÄGNAD YSTADS FORNMINNESFÖRENING

(1934)                    Johan Jönsson:  Flygsandsfältet vid Ystad

 

 

                   SKRIFT TILLÄGNAD YSTADS  FORNMINNESFÖRENING

(1941)          Johan Jönsson:  Ystads fasta fornlämningar

 

 

IV                  YSTADS FORNMINNESFÖRENING 1947 (Till föreningens 40-årsjubileum)

(1947)          N.G. Sandblad och A. Tuulse:  Pilgrändsgården i Ystad

                     Karl Erik Löfqvist:  Nils Gustaf Bruzelius

                     Medlemsförteckning

 

 

V                   N.G. Sandblad och A. Tuulse:  Kemnerska gården i Ystad

(1949)

 

 

VI                  N.G. Sandblad och A. Tuulse:  Hans Raffns gård i Ystad

(1952)          F.W. Morén:  Kommerserådet Carl Martin Lundgren

 

 

VII                 FRÅN ÅTTA ÅRHUNDRADEN

(1957)          Karl Erik Löfqvist:  Ystads Fornminnesförening 1932 – 1957

                     Salomon Kraft:  S:t Knutssynoden i Skanör den 7 sept. 1256

                     Sam Cavallin:  Bland latinska inskrifter i Ystads klosterkyrka

                     Gunnar Carlquist:  Nicolaus Tryggonius Porta

                     Paul Bournonville:  En häxprocess i Ystad 1636

                     Sven Carlquist:  Rådman Mårten Jönsson och hans almanacksanteckningar åren 1679 – 1703

                     Nils Olsson:  Urmakare i Ystad

 

 

VIII                FRÅN KUNGAKVARTER OCH BORGARMILJÖ I YSTAD

(1961)                    Gunnar Bergström: Tullförvaltarna i Ystad 1658 – 1900

                     Sven Carlquist:  Karl XII i Ystad

                     Nils Olsson:  De tre guldsmederna Aspelin i Ystad

                     F.W. Morén:  Ystad 1855 – 1860

 

 

IX                  KRING STADENS TORG

(1962)                    Sven Carlquist:  En återfunnen Ystadshandskrift från 1500-talet

                     Sven Carlquist:  Ett Ystadskvarters historia

                     Nils Olsson:  Guldsmeden Virgilius Casparsson Falk och hans verkstad

                     J.G. Carlsson:  Några minnen från muséerna i Ystad åren 1919 –1931

                     Berndt Petersson:  Ett hantverkarehem i Ystad i mitten av förra seklet

                     Inga Hagander:  Bidrag till en Ystadbibliografi

 

 

X                   BESKRIFNING ÖFVER STADEN YSTAD, författad år 1973

(1965)                    av George Henric Bæijer

                     Sven Carlquist:  Författaren och verket

                     Ystadexemplarets text

                     P-exemplarets planscher och karta

                     Ystadexemplarets karta

                     Nils Olsson:  Kommentar till planscherna i Bæijerhandskrifterna

                     Sven Carlquist:  Kommentar rörande kronologin mellan Bæijerhandskrifterna

                     Gösta Borg:  Variantapparat över Bæijerhandskrifterna

                     Alfabetiskt personregister  (med födelse- och dödsår angivna)

 

 

XI                  FRÅN YSTADSSPRÅK TILL STRINDBERGSDRAMA

(1966)          Ingemar Ingers:  Folkspråket i Ystad

                     Sven Carlquist:  Sparbankskvarterets historia

                     Sven Carlquist:  Om man reste till Ystad år 1713

                     Hugo Engleson:  Koleraepidemien i Ystad år 1853

                     Sigurd Thomasson:  Socialvården i Ystad under 1800-talet

                     Orvar Nilsson:  Dr Anders Eliasson, Strindbergs vän

                     Nils Olsson:  Intressanta nyförvärv till samlingarna

 

 

XII                 YSTADSHISTORIA I STEN  av Sven Carlquist och Gösta Borg

(1967)          Sven Carlquist:  Inledning

                     Plan över gravstenarna i Maria kyrka

                     Gösta Borg och Sven Carlquist:  Mariakyrkans gravplatser och gravstenar

                     Plan över gravstenarna i Petrikyrkan

                     Sven Carlquist:  Petrikyrkans gravstenar

                     Inga Hagander:  1830 års beskrivningar över Mariakyrkan och Petrikyrkan

                     Gösta Borg:  Personregister

 

 

XIII                GULDSMEDER I YSTAD, av Nils Olsson

(1968)                    Ämbete och Skrå – Stadens guldsmeder – Lärlingar och gesäller –

                     Guldsmedsyrkets vanskligheter – Spridning av kyrkligt silversmide

                     – Litteraturanvisningar – Personregister

 

 

XIV               FRÅN SKILDA EPOKER

(1969)          Barbro Sundnér:  Två fröjelfuntar i Ystad

                     Sven Carlquist:  Fånge i Sibirien – borgmästare i Ystad

                     Maria Munthe:  Glimtar från 1800-talets Ystad

                     Ingeborg Borg:  Mina barndoms- och ungdomsminnen 1877 – 1890

 

 

XV                FEM SEKLER KRING YSTAD

(1970)                    Ann Marie Frank:  Arkeologisk undersökning av kv Thor nr 6

                     Britt Thyrén:  Restaureringen av Birgittakapellet i Ystad 1969

                     Gustav Åberg:  Studier i stengolv

                     Birgitta Carlquist:  När Skåne blev svenskt

                     Sven Carlquist:  Ett herdaminne från 1750-talets Ystad

                     Jan Pettersson:  Den skånska lanthandlarerazzian kring Ystad 1856

                     Sigurd Thomasson:  Ystadsfädernas första år

                     Inga Hagander:  Bidrag till Ystad-Bibliografi

 

 

XVI               YSTADIENSKT  1800-tal, av Nils Olsson

(1971)                    Charlotte Berlin och hennes i Ystad stiftade museum

                     Uppfinnaren Oscar Fredrik Jönsson

                     En målarskola i Ystad år 1883

                     Slutet gott, allting gott (Spektakelhus och teaterbyggnader i Ystad)

 

 

XVII              DE YSTADIO

(1972)          Karin Andersson:  Begynnande stadsarkeologi i Ystad

                     Sven Carlquist och Birger Blomkvist:  De Ystadio, två avhandlingar om Ystad av Nils Lovén

                     Eskil Borg:  Bödels- och rackaryrket i forna dagars Ystad

                     Sven Carlquist:  Invasionen i Ystad år 1676

                     Sven Carlquist:  Skomakarsönerna från Ystad som blev präster

                     Bertil Erikson:  Minnen från barndomens gata

 

 

XVIII             YSTADIANA

(1973)                    Sven Carlquist:  Carl August Gosselman

                     Sven Carlquist:  Ett giftmord i Ystads brottmålshistoria

                     Jan Pettersson:  Stadsfiskalen Nils Magnus Holm                    

                     Agneta Åsgrim:  Revhusen, ett fiskeläge inom Ystads gränser

                     Hanna Borrie:  Min skoltid i Ystad

                     Tommy Puktörne:  Nya förvärv till samlingarna

 

 

XIX               YSTADIANA  1974

(1974)                    Sven Carlquist:  Maj-Britt von Oelreichs donation

                     Sven Carlquist:  Hjertstedt-Blanxius-Psilander

                     Karl Erik Löfqvist:  Glimtar ur läroverkets historia

                     Yngve Löwegren:  Läroverkets naturhistoriska samlingar

                     Gösta Jacobsson:  Ystads Franska Ångkvarn – ett familjeföretag 1864 –1928

                     Ebba Christoffersson:  Några barndomsminnen från 90-talets Ystad

                     F.W. Grönwall och Sven Carlquist:  Ystadsläkter under trenne sekler (A – E)

 

 

XX                YSTADIANA  1975

(1975)                    Karl Erik Löfqvist:  Knutsgillets historia

                     Sven Carlquist:  Paul Edvard Filén

                     Torsten Tillander:  Några barndomsminnen från Björkliden

                     F.W. Grönwall och Sven Carlquist:  Ystadsläkter under trenne sekler (F – J)

 

 

XXI               YSTADIANA  1976

(1976)                    Eskil Borg:  Den stora plundringen

                     Nils Olsson:  Christoffer Christian Karsten

                     Sven Carlquist:  Prosten Psilanders poesialbum

                     Ebba Christofferson:  En ljusgestalt (August Körling)

                     Gustaf Näsström:  Fritidens morgonrodnad

                     F.W. Grönwall och Sven Carlquist:  Ystadsläkter under trenne sekler (K – P)

 

 

XXII              YSTADIANA  1977

(1977)                    Eric Anderson:  Munken från Ystad, som blev martyr och helgon

                     Karl Erik Löfqvist:  Borgmästarehuset

                     Sven Carlquist:  Ett karolinskt kärleksäventyr i Ystad

                     Sven Carlquist:  En ystadflickas poesialbum från 1830-talet

                     Cajsa Lund:  Äldre musikinstrument i Ystad

                     Berndt Petersson:  Sparbankens i Ystad 100-årsjubileum år 1927

                     F.W. Grönwall och Sven Carlquist:  Ystadsläkter under trenne sekler jämte släktnamnsregister

                     Sven Carlquist:  Förteckning över innehållet i Ystads Fornminnesförenings skrifter 1907 – 1977  (I – XXII)

 

 

XXIII             YSTADIANA  1978

                     Till minne av Nils Olsson

                     Sven Carlquist:  Förord

                     Märta Strömberg:  En kustby i Ystad – före stadens tillkomst

                     Birgitta Hulthén:  Keramiktillverkning i kv. Tankbåten i Ystad

                     Gösta Lindeberg:  När Sverige styrdes från Ystad

 

 

XXIV            YSTADIANA  1979

                     Sven Carlquist:  Förord

                     Nils Olsson:  Äldre tiders sjukvård i Ystad

                     Nils Lund:  Krigare och stadsbyggare

                     Sven Carlquist:  Budet om Bornholms befrielse år 1658

                     Paula Hellsten:  Glimtar ur en släktkrönika om familjen Hopp i Ystad

                     Eugéne Flygare:  Frivilliga brandkårens stiftare. Apropå kårens 140-årsjubileum

                     Eva S L Andersson:  Bidrag till en Ystad-bibliografi. Litteratur om Ystad i Ystads bibliotek

                     Sven Carlquist:  Ystadsteckningar av Anund Emanuel

 

 

XXV             YSTADIANA  1980

                     Sven Carlquist:  Förord

                     Märta Strömberg:  Var kustbon fiskare eller bonde? Näringsfång och ekonomi på Tankbåten-boplatsen i västra Ystad

                     Lennart Geijer:  Ernst Sylvan. Dikt och verklighet bakom en romanfigur

                     Eugen Hemberg:  Minnen från August Strindbergs vistelse i Ystad

                     Bellis Brag-Peterson:  Maria Munthes Ystad. Axplock ur en brevsamling

                     Jarl Ingelf:  Musikälskaren Salomon Smith

                     Sven Carlquist:  Ystads Saltsjöbads minnesbok

                     Sven Carlquist:  Charlotte Berlins klocksamling

                     Karin Månsson:  Krukmakareämbetet i Ystad

 

 

XXVI            YSTADIANA  1981

                     Sven Carlquist:  Förord

                     Lars-Erik Thunholm:  Sveriges första enskilda bank – då och nu

                     Märta Strömberg:  Vattenförsörjning och verksamhet i forntidsbyn. 1980-års fältarbeten i kv. Tankbåten, Ystad

                     Gösta Lindeberg:  Cicignon – än en gång

                     Hans Holmberg:  Om danska teatergrupper i Ystad under 1800-talet

                     Hans Holmberg:  Två märkliga laveringar i Ystads teater. Vad bilderna berättar

                     Nils Stedt:  Brev om min barndoms stad

                     Bellis Brag-Peterson:  Ett konstnärsöde. Det började i Ystad

                     Ove Freij:  Varulven och andra mörksens väsen i Revhusen

                     Bror Persson:  Media Dies. En ”universell veckokrönika” i Ystad

 

 

XXVII           YSTADIANA  1982

                     Till minne av Sven Carlquist

                     Sven Carlquist:  Förord

                     Sven Carlquist:  Ystads Fornminnesförening. Några glimtar ur dess

                     75-åriga historia

                     Gösta Lindeberg:  Riksdagsval i Ystad 1720

                     Karl-Erik Löfqvist:  Om skoltal – andras och egna

                     Emil Schiött:  En dikt ”Från Ystad”. Med inledning av Karl-Erik Löfqvist

                     Olof Olsson:  Bodgosse hos Brϋdigam. Några minnesanteckningar från

                     1870-talets Ystad utgivna av Sven Carlquist

                     Sven Carlquist:  Piratens pojkstreck i Ystad

                     Stig Salomon:  Ystadsminnen

                     Tomas Svensson:  Sam Stadener i Ystad

                     Nils Stedt:  När Skandias agentur i Ystad blev 100 år

                     Gustaf Hultström:  Berghmanska magasinet i Ystad

                     Sven Carlquist:  Ystadannonser från 1907

                     Sven Carlquist:  En unik Ystadkarta från 1843

 

 

XXVIII          YSTADIANA  1983

                     John Anderson:  Förord

                     Theodor Tufvesson:  Jag minns Dig, Ystad

                     Wahlborg Nilsson:  S:ta Maria kyrka

                     Karl-Gösta Alvfors:  Strejken vid Malmö – Ystads järnväg i maj år 1906

                     Gunnar Lundquist:  Ett gammalt hus vid Tullgatan

                     Kjell Barnekow:  Om Ystads bibliotek

                     Salomon Kraft:  Läroverkselev i Ystad 1908 – 1916

                     Knut Haglund:  Året var 1882

                     Wilhelm Sjöberg:  Från Planteringsdirektionen till Planteringsvännerna

                     Theodor Tufvesson:  Stadsresan

                     Karin Månsson:  Att resa förr var att fara illa

                     Hans Holmberg:  När några utvalda Skånebostäder skulle få en ”stående

                     teater”

                     Hans Holmberg:  Bilder som går igen

                     Sigfrid Svensson:  Såsom jag minns Gerhard Wihlborg

                     Lennart Geijer:  Att åka i stans enda hiss var söndagsnöje i Ystad

                     Bellis Brag-Peterson:  Återkomst till Ystad var återuppståndelse

                     Östen Persson:  Livet självt håller de bästa lektionerna

                     Bertil Weibahr:  Sjöpostförbindelsen Ystad – Wittow, ett 300-årsminne

 

 

XXIX            YSTADIANA  1984

                     John Andersson:  Förord

                     Lars Larsson och Mats Larsson:  Flintyxor, skoskav och massor av stolphål                    Lars Larsson:  Spår efter Ystadtraktens äldsta invånare

                     Roland Jakobsson och Knut Haglund:  Två jubilarer

                     Lennart Geijer:  Ystadsläkten Krumlinde i allmänhet och Augusta Krumlinde                 i synnerhet

                     Marianne Celander:  Anna Q. Nilsson – stumfilmstjärna från Ystad

                     Sture Petrén:  Filosofen i Gaffelgränd kände människorna på skorna

                     Inga Tidblad:  Min tepassion fick jag hos mormor i Ystad

                     Lennart Håkansson:  Mitt Kåseberga

                     Gunnar Lundquist:  Ystad 1765 och 1840

                     Gustaf Åberg:  Örumshuset – ett husmanshus på slätten

                     Karin Månsson:  Elnas hus

                     John Cederholm:  Hantverkarnas arkivmuseum

                     Olov Sterner:  Vandring i Ystads parker

                     Arvid Gussing:  S:ta Maria tiondekammare

                     Verksamhetsberättelse för år 1983

 

 

XXX             YSTADIANA  1985

                     John Andersson:  Förord

                     Birger Blomkvist:  Ur ett skolbiblioteks historia

                     Lars Larsson:  En barngrav från jägarstenåldern

                     Karl-Gösta Alvfors:  Genarp – Ystad. Ett järnvägsprojekt som stannade på embryonalstadiet

                     Will Sjöwall:  Smugglardramat i Ystad 1835

                     Ove Freij:  Ur mitt minnes album

                     Sickan Edfeldt:  Några minnen från min barndom på gasverket

                     Gunnar Lundquist:  Mandelgrens slöjdskola i Ystad

                     Ellen Bengtsson:  Det var en gång en skola

                     Nils Törnblad:  C.G. Öhrström och leksaksfabriken i Ystad

                     John Andersson:  Fängelset Hvita Briggen

                     Bertil W. Rydell:  Ur en landsfiskals dagbok

                     Göran Löfdahl:  Ystads Konstmuseum och Turistbyrå. Tal vid återinvigningen               16 mars 1985

                     Jan Torsten Ahlstrand:  Det förnyade konstmuseet

 

 

XXXI            YSTADIANA  1986

                     John Andersson:  Förord

                     Till minne av Karl-Erik Löfqvist

                     Lars Larsson och Mats Larsson:  Stenåldersbebyggelse i Ystadsområdet

                     Mats Larsson och Deborah Olausson:  Bönder och handelsmän under

                     vikingatiden vid Mossby i sydligaste Skåne

                     Märta Strömberg:  Inblick i Fröslövs forntid. Frågor kring insamlade fornsaker                Karin Månsson:  Fritiden 1936 – dags att minnas

                     Gunnar Thunell:  En unik samling dokument

                     Carl Johan Bökwall:  Skolpojke i Ystad på 1910-talet

                     Gunvor Ahlner:  Något från en häradsrätt – med mina mått mätt

                     Bo Israelsson:  Tosterup – Birgittakapell. En studie om Vittskövlemästarens                    bilder i Tosterups kyrka

                     Hans Högasten:  Historien om ett gammalt Ystadföretag

                     Karl Lindholm:  Verser till vinet och Ystad

                     Verksamhetsberättelse för år 1985

 

 

XXXII           YSTADIANA  1987

                     John Andersson:  Förord

                     Till minne av John Andersson

                     Mats Larsson:  Människor vid en havsvik. Stenåldersboplatser vid Kabusa,                    St. Köpinge socken

                     Lars Larsson:  Hus över stenåldersgrav. En grav från båtyxekultur vid

                     Ullstorp, södra Skåne

                     Märta Strömberg:  Vikingatidsspännen från Ystad

                     Ove Freij:  Revhussnack och Ystadminnen

                     Gunnar Lundquist:  Bååthar i Ystad

                     Gunnar Lundquist:  Gamle herrn, hans bank och hans familj

                     Gunnar Lundquist:  Turisthandbok 1875

                     Konrad Persson:  Revhusfisket i början av seklet

                     Erland Bröchner-Ohlsson:  Det ohlssonska klockgjuteriets historia

                     Sigfrid Skog:  Från en kuskbock

                     Gunnar Berntson:  Ystads hamn i senare tider

                     Gun Smitt:  Gustaf Henric Lundqvist alias Sebastien Voirol från Ystad

                     Staffan Ehnbom:  Med järnvägen för turismen

 

 

XXXIII          YSTADIANA  1988

                     Roland Jakobsson:  Förord

                     Gunnar Lundquist:  Jacob och Clara Lachmann

                     Märta Strömberg:  Korta säsongsuppehåll eller halvpermanenta bosättningar?             Några fyndplatser från yngre stenålder vid Hagestads mosse

                     Hans E. Sköld:  Tidiga förbindelser mellan Skåne och Sydösteuropa

                     Gunnar Lundquist:  Lilla Tvären – den försvunna byn

                     Cecilia Hildeman Sjölin:  Borgmästarehusets muralmålningar

                     Augusta Molins anteckningar om sin barndom och släkt från slutet av

                     1840-talet till mitten av 1860-talet

                     Yngve Tidman:  Skomakarepågen som blev rikshushållare

                     Thomas Nydahl:  Ditte Cederstrand

                     Wilhelm Sjöberg:  Unik konstutställning i Ystad för 75 år sedan

                     Bertil Green:  Militära försvaret i Ystad

                     Sten Tesch:  En slättbygd vid kusten under brons- och järnålder

                     – arkeologiska undersökningar inom ramen för Ystadsprojektet (B 3)

                     Förteckning över Ystads Fornminnesförenings skrifter 1978 – 1987

                     (XXIII – XXXII)

 

 

XXXIV         YSTADIANA  1989

                     Roland Jakobsson:  Förord

                     Ronnie Liljegren:  Ystad Sandskog – geologisk bakgrund

                     Mats Larsson:  Stenåldersjägare i Ystad Sandskog

                     Wilhelm Sjöberg:  Från flygsandsfält till fritidsparadis

                     Kurt Ivarsson:  Faunan på Öja mosse och i Ystads Sandskog

                     Elsa Nilsson f. Bengtsson: Några tillbakablickar på mina somrar i Sandskogen              Anna-Lisa Kellerman-Månsson:  Sommarserveringarna i Ystads Sandskog.        Några minnesbilder

                     Axel Sandstedt:  Saltsjöbad och isbjörnsdopp

                     Curt Wallin:  Kring Ystads medeltida historia

                     Anders Löfgren:  Från fiskebodar till parkeringshus

                     Hans E. Sköld:  Om invasionen i Ystad 1676, Gustav Gyllenpatron och

                     Olof Palme

                     Marianne Celander:  Tornväktaren – en lurblåsare i tiden

                     Görrel Lilja:  ”Svanhuset” på Marsvinsholm

                     Karin Månsson:  Kring ett nyförvärv

                     Märta Strömberg:  Naturupplevelse och kunskapssökande vid Ales stenar

 

 

XXXV          YSTADIANA  1990

                     Bertil Göransson:  Förord

                     Åke Sundström:  Jag och Ale

                     Bengt Pamp:  Namnet

                     Jan Bergström:  Ett geologiskt studium av Ales stenar

                     Märta Strömberg:  Vikingamonument eller maktsymbol i bronsåldersbygd?                     Curt Roslund:  Ales stenar i ett vidare perspektiv

                     Gustaf Åberg:  Kring Ales stenar. Saga och sanning om skeppssättningen

                     vid Kåseberga

                     Anders Österling:  Ales stenar

                     Lennart Håkansson:  En f.d. kåsebergabos minnesbilder från Ales stenar

                     Hans Holmberg:  Vid Ales stenar

                     Hans Alfredson och Kim Meurling:  ”Bästa vägen till. . .” – Ales stenar?

                     Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien: Ales stenar vid        Kåseberga

 

 

 

XXXVI         YSTADIANA  1991

                     Karin Månsson, Roland Jakobsson, Ingvar Lundh:  Förord

                     Wilhelm Sjöberg:  Revhusen – fiskeläge i Ystad. Uppkomst – Storhetstid – Nedgång

                     Claes B. Persson:  Ystad, något om bevaringsarbetet, dess upprinnelse och problematik

                     Kurt Ivarsson:  Gården 131 i kv. Magnus säte för ”folket” i Ystad

                     Kurt Ivarsson:  Lyktetändaren i Ystad är nu ett minne blott liksom snart gasen                Kurt Ivarsson:  Sagan om renässanshuset i Garvaregränd

                     Gunnar Thunell:  Ett gammalt apotek

                     Peter Andréasson:  Hvita Briggen seglar vidare

                     Einar Lundberg:  Berömdheter i cell 19

                     Kurt Ivarsson:  En vandring längs åar som inte längre finns

                     Margareta Rasmuson:  Grefve Hårds lefverne

                     Einar Höier Harksen:  Commercerådet Carl Martin Lundgren i Ystad. – En av                 förra seklets stora svenska män –

                     Curt Borgenstam:  Cederholms ångbil. Tillkomsthistoria

                     Hans E. Sköld:  ”Disas ting” i Svarte

                     Märta Strömberg:  Åter till Ales stenar

                     Curt Roslund:  Nytt ljus över frågan om Ales stenars ålder

                     Barbro Edlund:  Ystads latinskola

                     Karin Månsson:  Några notiser kring handskmakareämbetet i Ystad

 

 

XXXVII        YSTADIANA  1992

                     Sten Hagberg:  Förord

                     Jørgen Nybo Rasmussen:  Franciskanerne i Ystad

                     Anders Reisnert:  Franciskanerklostret och aristokratin

                     Boel Almqvist:  Några problem rörande franciskanerordens medeltida

                     byggnadsskick i Norden

                     Wilhelm Sjöberg:  Klostret överlevde två rivningsbeslut

                     Gustaf Åberg:  Ung man går i Kloster. En 50-årsrapsodi

                     Bengt Wehlin:  Att leva som franciskan idag

 

 

XXXVIII       YSTADIANA  1993

                     Roland Jakobsson, Ingvar Lundh:  Förord

                     Wilhelm Sjöberg:  Stiftelsen Fridhem och lagman Sylvan

                     Majken Törnblad och John Cederholm: Östra Förstaden – Tillkomst

                     och utbyggnad

                     Majken Törnblad:  Ystads Barnhem

                     Claes B. Persson:  Östra Förstaden, något om dess stadsplan och historia                     Sven Evander:  På Haquin Lecanders tid. Ett och annat från kyrkolivet i Ystad   under 1700-talets förra hälft

                     Gunnar Lundquist:  Gustaf Bong – en man och hans verk

                     Edvard Solli:  Tullen i Ystad före år 1900

                     Knut Alfred Ohlsson:  Fyrtioåtta år i vapenrocken. En samling ljusa och mörka minnen från gångna tiders militärliv

                     Gustaf Hultström:  Södra skånska regementets tid i Ystad åren 1928 – 1982 Claudius H. Riegler:  Invandrare i Ystad 1935 – 1992

                     Rudolf Albrecht:  En invandrare berättar: härkomst, utbildning och yrke

                     Herbert Aldenbjörk:  Orkesterföreningen i Ystad

                     Cajsa S. Lund:  Kultföremålet från Balkåkra – solsymbol. fältaltare,

                     ljudredskap eller vad?

 

 

                                       YSTADIANA  1994   ”TEATER I YSTAD”

                     Lennart T:son Lundberg, Roland Jakobsson:  Förord

                     Hans Holmberg:  Gycklare gäckar kyrkan

                     Ingvar Lundh:  Från rådhusvind till teaterhus

                     Signaturen Armand SDS 1939: Teaterbranden försäkringsbedrägeri

                     Olle Svensson:  Nyårsrevyer, Brecht och O´Neill

                     Olle Svensson:  Krönikespel på helig mark

                     Richard Bark:  Experimentet som blivit institution

                     Arne Ericsson:  De kom, sågs och spelade

                     Wilhelm Sjöberg:  En historisk kväll

                     Claes B. Persson:  Mer än en landsortsteater

                     Per Edström:  Ett unikt scenmaskineri

                     Bertil Behring:  ”Morbror Carl” – teaterkonstnären

                     Bo Frostmo:  Teater på tre man hand

                     Ulla Winberg och Bo Frostmo:  Föreningar som samverkar

                     Sven Tollin:  Åh sicken fest!

 

 

XL                YSTADIANA  1995    ”IDROTT I YSTAD”

                     Per-Erik Landqvist:  Introduktion

                     Bertil Göransson:  Visst är idrott kultur

                     Ystads OS- guldmän

                     Wilhelm Sjöberg:  Så kom idrotten till Ystad

                     Wilhelm Sjöberg:  Revhusen – idrottens vagga

                     Sven Ingvar Jönsson:  Idrottsplatsen – ett andra hem

                     Per-Erik Landqvist:  Idrottens hallar och fastigheter

                     Wilhelm Sjöberg:  Idrottens försörjning i dåtid

                     Per-Erik Landqvist:  Idrottens försörjning i nutid

                     Per-Erik Landqvist:  Idrottens arrangemang

                     Jan Andersson:  Förste sportjournalisten i Ystad

                     Åke Magnusson och Åke Dahlgren:  Journalistminnen

                     Lennart Strandberg:  Journalistprofil

                     Carl-Gustaf Stenfeldt och Per-Erik Landqvist: Ledarprofiler i Ystads IF

                     Yngve Tidman och Per-Erik Landqvist:  Ledarprofiler i IFK Ystad

                     Per-Erik Landqvist:  Badminton

                     Johan Ohlsson:  Basketboll

                     Peter Hellemarck:  Bordtennis

                     Thomas Persson:  Bowling

                     Bertil Persson:  Cykel

                     Karl-Axel Olsson:  Sverigeloppet – cykel

                     Bertil Åkerman, Per-Erik Landqvist. Torsten von Wachenfeldt, Erik Persson                     och Thorsten Frennstedt:  Fotboll

                     Claes B. Persson och Per-Erik Landqvist:  Friidrott

                     Staffan Kaping:  Fäktning

                     Lars-Olof Dahlin och Per Guldstrand:  Golf

                     Jea Jonsson:  Gymnastik

                     Sigurd Thomasson, Carl-Gustaf Stenfeldt, Per-Erik Landqvist och

                     Wilhelm Sjöberg:  Handboll

                     Emma Lavesson:  Hästsport

                     Johan Ohlsson:  Innebandy

                     Jan Ohlsson:  Ishockey

                     Bertil Persson:  Boxning – Brottning

                     Torsten von Wachenfeldt:  Kraftsport – Judo och Ju-Jutsu, Karate, Styrkelyft                  Stig Edgren:  Militär idrott

                     Inge Mårtensson och Magnus Månsson:  Motor

                     Sven I. Jönsson:  Motionsidrott – Korpen

                     Torsten von Wachenfeldt: Motionsidrott – Friskis & Svettis

                     Karl-Axel Olsson:  Motionsidrott – En svensk klassiker

                     Håkan Blixt:  Motionsidrott – Stafett – Maran

                     Per-Erik Landqvist:  ”Wachen” – världsmästare i friskvård

                     Torbjörn Rix:  Orientering

                     Jan-Åke Borgström:  Segling

                     Anders Nygren:  Simning

                     Erik Eriksson:  Skolidrott

                     Sven I. Jönsson:  Skytte – gevär

                     Bertil Persson:  Skytte – pistol

                     Bo Bergkvist:  Squash

                     Lennart T:son Lundberg:  Tennis

                     Per-Erik Landqvist:  Volleyboll

                     Ystadianas författare 1995

                     Per-Erik Landqvist:  Idrottens stödtrupper

 

 

                   YSTADIANA  1996

                     Zoltan Orban:  Renässansborgen blommar upp

                     Sven Rosborn:  Från Berghusgård till Bjersjöholm

                     Sven Rosborn:  Att datera ett slott

                     Claes B. Persson:  Historien ”sitter i väggarna”

                     Sven Rosborn:  ”Husesyn” på 1690-talet

                     Sven Rosborn:  Vin, kvinnor och – bön

                     Sven Rosborn:  Slottsliv till vardags. Herrgårdsfolk i början av 1800-talet

                     Sten Hagberg:  Så bröts ”järnridån”

                     Gunnar Lundquist:  Månghundraårig mölleepok

                     Märta Rosensköld:  Örter i människans tjänst

                     Sven Mattiasson:  Gråbrödraklostrets örtagård

                     Eskil Borg:  Ystad – en prövad stad under Horns krig

                     Ingrid Kronvall:  Skyddsplanteringen som blev fritidsparadis. Sandskogen

                     och dess bebyggelse

 

 

                                       YSTADIANA  1997

                     Stig Edgren:  Kasernområdet i Ystad 100 år

                     Eskil Borg:  Ystad och nordiska sjuårskriget

                     Peter Larsson:  Sjörups gamla kyrka – 800-årigt kulturminne

                     Kurt Ivarsson:  Stirpes rariores Territorii Ystadiensis

                     Märta Strömberg:  En arkeolog ser på vävspännare

                     Gunnar Lundquist:  ”Skånes Trouville” fyller 100 år

                     Håkan Nilsson:  150 år ”under hatten”

                     Wilhelm Sjöberg:  Hantverksarrangemang som gått till historien

                     Lars-Arne Gabrielsson:  Medeltida regenter ”går igen” i norra Ystad

 

 

                   YSTADIANA  1998    ”MUSIK I YSTAD”

                     Greger Andersson:  Stadsmusikanter, organister och tornväktare

                     Bengt Ericsson och Lisbet Lindgren:  ”Rusken”, ”Jesperskan”, ”Nels Spel”

                     och andra spelmän i Ystadbygden

                     Gitte Pålsson:  Folkmusik från fjärran

                     Herbert Aldenbjörk:  Ystad som musikmiljö under några sekler

                     Ingvar Cederberg:  Taktfasta toner på marsch och konserter

                     Claudius H. Riegler:  Folkkonserter med ”örongodis”

                     Jussi Björlings memoarer: Ystad – avstamp till den stora operavärlden

                     Johanna Lundgren:  Sagostunderna – plantskola för Ystadmusiker

                     Ulla Forshell:  Det började med några slitna grammofonskivor

                     Bosse Bergkvist:  Regionmusiken – Ystads Musikavdelning

                     Herbert Aldenbjörk:  Kommunala musikskolan – mycket mera än musik

                     Per-Erik Sjösten:  Från Lyran till Big Blowin´ Band

 

 

                                       YSTADIANA  1999

                     Jessica Thernström: PERSÖNER, ett företags historia

                     Översikt

                     Från marknadsplats till industristad

                     Carl Persson och hans familj

                     Carl Persson & Söner 1910 – 1930

                     Huvudkontoret på Röda Bodarna

                     Carl Persson & Söner som arbetsplats

                     Återvinningsverksamheten

                     Avdelning L – textilavdelningen

                     Återvinningen av plast

                     Avdelning M – metall- och järnskrot

                     Fartygsupphuggningen

                     Pappersavdelningen – avd. PA

                     Avdelning D – diverseavdelningen

                     AB Avfallsråvaror – inköpsorganisationen

                     Bilfragmentering i Halmstad AB

                     Metallåtervinning AB

                     Helsingborgs Återvinnings AB

                     Reci AB

                     PLM övertar aktierna i Persöner Återvinning AB 1974/75

                     Beskrivning av varuslag i återvinningshandelns sortiment

                     Handels- och industriföretag

                     AB Henning Ekbergs Eftr:

                     Fiberduk AB

                     Agenturavdelningen

                     Wiraco SA

                     AB Fundo

                     Alvesta Gjuteri AB

                     Avdelning S – spåravdelningen

                     Persöner Spårteknik AB

                     Persöner Mekaniska Verkstad AB

                     Persöner Materialhantering AB – PMH

                     Ystad – Metall AB

                     Y-Man Inredningar AB

                     Rekord-Kem AB

                     Lamellplast AB

                     AB Lito-Plast

                     Börsintroduktionen 1973

                     Destruktions System AB och Miljöteknik

                     AB Athena

                     Persöner Energiåtervinning AB

                     Persöner Elementform AB

                     Persöner Converting AB

                     Iowa Hydraulic AB

                     CA-Verken AB

                     Maskin AB Rapid

                     AB Värnamo Gummifabrik

                     Karner & Co AB

                     Försäljningen av Persöner

                     Lennart Nilsson tillträder som VD

                     Hans-Eric Ovins tacktal i samband med Åke Raihles avgång som

                     ordförande i Persöner AB

                     Företagen idag – 1999

                     Källförteckning

 

 

-                    YSTADIANA  2000

Håkan Nilsson:  Förord

Frans Lindberg:  I bröllopsgården

Håkan Nilsson:  Röepäls, klut och skörtatröja

Tonie Lewenhaupt:  Fyra tankar om folkdräkt

Christina Lindvall-Nordin:  Bredhöftade matronor i tjocka kjolar

Annhelén Olsson:  Med glitter och blänk på bröstet

Annhelén Olsson:  Skånska spedetröjor

Pernilla Rasmussen:  Flasketröja och skjörttröja

Håkan Nilsson:  ”En gniden vit stor tillskapad duk på hufvudet…”

Märta Rosensköld:  Att sätta upp en skånsk klut

Britta Hammar:  Den första högtidsdräkten

Britta Hammar:  Dopmössa, solbränd, gammal och skör

Britta Hammar:  Ett fynd i en utklädsellåda

Britta Hammar:  Margareta Trolles spets

Barbro Nyberg:  Spetsarna till heders igen!

Anna Greta Edman:  Grafisk analys av frihandsknypplade spetsar.

Karin Månsson:  Kring ett nyförvärv

 

 

-                    YSTADIANA  2001

Roland Jakobsson:  Förord

Håkan Nilsson:  Färjeterminalen

Claes B Persson:  Rune Welin och Ystad

Anna Grosskopf:  Ystadsbornas konstmuseum

Kajsa Bjurklint:  Lundgrens palats och Öja slott

Bengt Svedrell:  Järnvägsbyggnader i Ystad

Björn Bjelke-Holterman:  Gamla Rådhuset

 

 

-                    YSTADIANA  2002

Håkan Nilsson, Roland Jakobsson:  Förord

Anna Sandberg:  Ett borgarhem från 1800-talet

Hans Permbo:  Mannen bakom Ystads äldsta familjeporträtt

Per-Erik Sjösten:  Thorssons sista år

Sven-Eric Erlö:  Klockare, organister och kantorer i August Körlings led

Pär Bjelvehammar:  Knut Swensons ”Minnesalbum”

Kurt Ivarsson:  Fånggevaldigerstationen

Gunnar Lundqvist, Bo  Bjelvehammar:  John Tengberg – ett porträtt

Carl Roslund:  Gåtan Ales Stenar

Per Karsten, Bo Knarrström:  En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären

Yngve Tidman:  Klassresan

Herbert Aldenbjörk:  Hemvärnets musikkår i Ystad

Lars O. Dahlin:  Noteringar ur Räkenskaps-Bok wid S:te Knuts Laget uti Ystad

 

 

-                    YSTADIANA 2003

Kurt Ivarsson: Britt Hansson, vårdbiträde och städerska.

                                               Minns vården på 1930-talet.

Kurt Ivarsson: Axel Tornberg, överläkare, första medicinaren då

                                            lasarettet delades.

Kurt Ivarsson: Greta Mårtensson, ekonomiföreståndare och födoutvecklare.

Kurt Ivarsson: Estenhistorier.

Kurt Ivarsson: Ivan Fischer, siste stadsläkaren. Blev husläkare för

                         Revhusborna.

Kurt Ivarsson: Bertil Warvsten, sjukhusets förste gynekolog.

Kurt Ivarsson: Yvonne Bodeborn, barnmorska i brytningstid. Så revolutionerade

                         Signe Jansson förlossningen.

Kurt Ivarsson: Mindre risk föda på litet BB. Barnläkaren Håkan Simonsson

                         granskar statistiken.

Kurt Ivarsson: Ystads BB, kampen mot nedläggning.

Kurt Ivarsson: Marianne Brunestam, psykiatrin i Ystad, ett stormande hav.

Kurt Ivarsson: Agneta Hagström, Ystads första dietist.

Kurt Ivarsson: Sven-Bertil Persson, sjukvårdspolitiker i omstörtande tid.

Kurt Ivarsson: Karin Henningsson, så försvann gula huset.

Kurt Ivarsson: Stefan Bergström, sjukhusdirektör skådar framåt.

Anders Evander: Anders Eliasson, lasarettsläkare i Ystad 1878-1900, den 

                             förste läkaren på länslasarettet, Strindbergsvän och         

                             Nietzchean.

Torsten von Wachenfeldt: Adolf von Wachenfeldt, lasarettets andre läkare.                        ” Min farfar”.

Personalia: Adolf von Wachenfeldt.

Anders Biörklund: ”Min far Esten Biörklund.” Tredje mannen i trion av

                                ensampionjärer.

Gustav Tallroth: ”Min far Allan Tallroth.”

Anders Evander: Kirurgin i Ystad under ett kvarts sekel.

Bertil Holtz: Anestesikliniken i Ystad. Det började 1967.

Elsebet Borg: Smärtmottagningens historik.

Gustav Tallroth: Medicinkliniken, de senaste 25 åren.

Håkan Simonsson: Barn- och ungdomsmedicin.

Eva Berlitz: Barn- och ungdomspsykiatrin.

Göran Harsten: Enheten för Öron- Näs- och Halssjukdomar.

Bertil Gårdmark: Ögonkliniken på Lasarettet i Ystad.

Krister Wulff: Ortopedisk verksamhet.

Åke Rimne: Geriatrik och rehabilitering.

Ingemar Nordblom: Röntgen de senaste 25 åren.

Lena Svensson: Laboratoriet och blodcentralen, utvecklingen 1963-2003.

Ulla Persson: Kuratorverksamheten 1966-2003.

Lena Nilsson: Omvårdnad – en egen profession.

Monica Knutsson-Hall: Arbetsterapins historia och utveckling.

Gerd Lindh: Sjukgymnastikens historia och utveckling.

Per Lilja: Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt 1996-1999.

Bengt Viterius: Framtidsbild 1978 - tillbakablick efter 25 år.

Bengt Ekstrand: Personförteckning.

Jan Widenheim: Folktandvården i Ystad.

Bengt-Ingvar Olsson: Apotekare i Ystad.

Bengt-Ingvar Olsson: Sjukhusapoteket i Ystad.

 

 

-                    YSTADIANA 2004

Roland Jakobsson: Ingvar Lundh

Bertil Persson:

Österportstorg                   sid.    8

Kvarteret Adolf                  sid.   15

Per Hälsa     sid.   33

Kvarteret Carl                    sid.   37

Kvarteret Erik                    sid.   49

Kvarteret Fredrik               sid.   63

Kvarteret Lars                   sid.   73

Kvarteret Knut                  sid.   85

Kvarteret Magnus            sid.   95

Kvarteret Ubbe                 sid. 107

Kvarteret Valdemar          sid. 119

Stortorget     sid. 129

Kvarteret Thor                   sid. 151

Kvarteret Stenkil               sid. 161

Kvarteret Qvirites              sid. 165

Kvarteret Frigga                sid. 171

Kvarteret Gunilla              sid. 177

Kvarteret Paul                   sid. 179

Kvarteret Emil                   sid. 183

Hamntorget                                             sid. 187

 

 

 

-                     YSTADIANA 2005 ”HELIGA KLÄDER”

Roland Jakobsson, Håkan Nilsson: Varför heliga kläder?

Ingmar Svantesson: Heliga kläder – finns det?

Ingmar Svantesson: Fattigdom, kyskhet och lydnad.

Henrik Roelvink: Kloster i Lunds ärkestift.

Irene von Görtz-Wrisberg: Franciskus bröder i Ystad.

Erik Andersson: Munken från Ystad, som blev martyr och helgon.

Nils-Arvid Bringéus: Prästens kläder.

Mari-Louise Franzén: Mässhaken - liturgins förnämsta plagg.

Margareta Ridderstedt: Skyddsänglarna i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm.

Brita Hammar: Kronovalls katolska kapell.

Mailis Stenman: Fyra mässhakar, en röd, en svart, en vit och en violett på villovägar.

Tonie Lewenhaupt: En kula i kristall.

Tonie Lewenhaupt: Tidlösa systrar.

Tonie Lewenhaupt: Kallets uniform.

Håkan Nilsson: När jag klär mig.

Anders Arborelius: Heliga kläder – något om klädedräktens teologi.

Ingela Bergils: Kyrklig textilkonst från Österlen.

Nils-Henrik Nilsson: Talande textilier.

Britta Hammar: Pällen från Vittskövle.

 

 

-                     YSTADIANA 2006 ”FRÅN LATINSKOLA TILL GYMNASIUM”

Margaretha Böös – Olsson: En fjärran spegel - skärvor från det förflutna.

Kurt Jeppsson: Från lärdomsskola till en skola för nästan alla.

Bertil Hansson: En dag på Högre allmänna läroverket i Ystad.

Kurt Jeppsson: Realskolan.

Rut Rosenqvist Knapp: Minnen från den femåriga realskolan på Högre allmänna läroverket i Ystad.

Sven Evander: Han som hade tur - eller vad ett oförtjänt ”A” kan leda till.

Marianne Rönnbom: Realskola – grundskola.

Kurt Jeppsson: Invigningen av absidiemålningen på läroverket den 9 november 1937.

Ingemar Bjernert: Student 1940.

Ingemar Bjernert: 50-årsjubileum den 26 maj 1990.

Stig Carlsson: Ystadsstudent 1941.

Kjell Tånnander: Student 1946.

Staffan Björnberg: Student 1960.

Ingemar Ihse: Från flasktvättare till kirurgprofessor.

Rolf Gustavsson: Student 1966.

Margaretha Gundel: Tiden på Gymnasiet 1966 – 1969.

Anders Rosenqvist: Om min tid på och efter ÖP.

Susanna Häggel: Framtiden – nu är vi där.

Ulrica Mårtensson: Livet efter gymnasiet.

Bertil ”Kitte” Persson: Läroverket.

Per Lennart Ohlin: Sjöberg – tama djur och vilda örter.

Sven Anders Sölveborn: Fenomenet Utposten – Sveriges bästa och största skoltidning.

Bert Hansson: Park nu – då.

Margaretha Böös Olsson: Sjung om studenternas lyckliga dar.

Majken Törnblad: Minnen och karikatyrer.

Anders Evander: Föreningen Ystadsstudenter.

Kurt Jeppsson: Kuriosa och klipp kring läroverket.

Annika Becker: En gymnasieskola för alla.

 

-                     YSTADIANA 2007 ”DE RÄDDADE STADEN”

Thomas Lantz: Förord

Bo Bjelvehammar: Kantat vid ett enda tillfälle.

                     Fornminne att bestämma och belysa ett ord.

                     Att efterforska, undersöka, bekantgöra och försköna.

                     100 år – sex ordföranden.

Claes B. Persson: Ett levande arv i ständig förändring.

Carin Bunte: Ystad – en vacker täck liten stad.

Ingela Bergils: Ystads minnen.

Kristina Buhrgard: Den pedagogiska verksamheten vid Klostret i Ystad

Bengt Svedrell: Minnesmärkta släkter i 1800-talets Ystad.

Bo Bjelvehammar: Alla längtar efter någon att tala med.

Gunnar Ståhl: Resenärer med postjakt mellan Ystad och Tyskland 1683 – 1861.

Anders Ödman: Jerusalem i Vitaby.

Dan Johansson: Roggegården i Ystad.

Jan-Olle Persson: 50 år som bygdens skildrare.

Författarregister

 

YSTADIANA 2008 ”MAKTEN OCH HELIGHETEN”

Per-Axel Sjöholm och    

                     Håkan Nilsson:                 Förord

                     Stefan Larsson och

                     Mats Anglert:                     Makten och Heligheten

                                                                 Stadens arkeologi & arkeologins städer

                                                                 Skånska städer och ett slags forskningsöversikt

                                                                 Nya synvinklar

                                                                 Aktörerna

                                                                 Landskap

                                                                 Före Ystad

                                                                 Bebyggelser

                                                                 Gravar och kontaktytor

                                                                 Kommunikation

                                                                 Maktens platser

                                                                 Ett politiskt landskap

                                                                 Platsen Ystad

                                                                 Sillfiske och lerbottnar

                                                                 Handel och handlande

                                                                 Gestaltningen av staden

                                                                 Skapa stadsplan

                                                                 Uttryck för en livsstil

                                                                 Förebilder

                                                                 Gatunätet och kommunikationsleder

                                                                 Den äldsta bebyggelsen

                                                                 Avgränsningar

                                                                 Stadens kyrkor

                                                                 Torget

                                                                 Krenelering och borgen

                                                                 Framgång

                                                                  Klostret i Ystad

                                                                 Kristendom och ideologi

                                                                 Städernas apostlar

                                                                 Franciskanernas ”Kritiska framgångsfaktorer”

                                                                 Konventets byggnadshistoria

                                                                 Bröderna som aktörer

                                                                 Makten och Heligheten